Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
Z ŻYCIA ŻŁOBKA
ZAJĘCIA OTWARTE
Archiwum


O przyjęcie do pracy w Żłobku Miejskim Misiakowo w Rudzie Śląskiej można ubiegać się w ramach ogłaszanych naborów na wolne  stanowiska. Ogłoszenia zamieszczane są w BIP, na tablicy ogłoszeń w Żłobku oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Dokumenty aplikacyjne na nabór należy składać w sekretariacie Żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 po ukazaniu się ogłoszenia o naborze, w terminie podanym w ogłoszeniu.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na określone w ogłoszeniu niezbędne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać kandydat na dane stanowisko oraz wykaz wymaganych dokumentów.

 

Nie są rozpatrywane dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )