Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
Z ŻYCIA ŻŁOBKA
ZAJĘCIA OTWARTE
Archiwum


          ODPŁATNOŚĆ

 

Na podstawie uchwały NR PR.0007.233.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

 

 

odpłatność  składa się z:

 

 

1. Opłaty stałej w wysokości 336 (tj.12% minimalnego wynagrodzenia za pracę) która  nie podlega odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.

 

2. Opłaty za wyżywienie w wysokości 6,30* za każdy dzień pobytu w żłobku.

    W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłaty następuje w  formie odliczeń od należności w następnym miesiącu.

 

3. Opłaty w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki przekraczającą 10 godzin dziennie.

 

*Dla dzieci ze specjalną dietą oraz dla dzieci do 1 r.ż. wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest indywidualnie i nie może przekroczyć kwoty 8,00zł za każdy dzień pobytu

 

 

  • Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność z góry za dany miesiąc

 

  • Odpłatność należy regulować w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto żłobka

 

  • W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa za pierwsze dziecko opłata stała wynosi 100% za każde następne dziecko  50% wysokości opłaty stałej.

 

 

U dołu strony tekst uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     WZÓR PRZELEWU

 

   ING BANK ŚLĄSKI

   NR KONTA   05 1050 1214 1000 0023 6143 7664

 

 

   Tytuł przelewu:  imię i nazwisko dziecka ......................

                               opłata za pobyt dziecka w żłobku

                               za m-c ............

 

                             

 

 

 

 

 

 

Uchwała NR PR.0007.233.2019
opis dokumentutypdata

Uchwała Nr PR.0007.233.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

pdf31-12-2019[ Pobierz ]
54 kB

Wytworzył:2015-05-19
Udostępnił:2015-05-19 13:05:44
Zmodyfikował:Anna Piecyk2019-12-31 19:50:44
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )