Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
Z ŻYCIA ŻŁOBKA
ZAJĘCIA OTWARTE
Archiwum


 

 

 "Misiakowo" to Żłobek Miejski, w którym doświadczony, wykwalifikowany personel sprawuje opiekę nad dziećmi co do których nie ma przeciwwskazań medycznych do uczęszczania do Żłobka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

 

 

"Misiakowo" oferuje 45 miejsc dla dzieci z podziałem na następujące grupy wiekowe:

 

              "Maluchy"                5 miejsc -    dzieci od 20 tyg do 12 m-ca życia,

              "Młodszaki"           10 miejsc -    dzieci od   1 r.ż  do  2 r. ż

              "Średniaki"            15 miejsc -    dzieci w wieku 2 lat,

              "Starszaki"            15 miejsc -    dzieci w wieku 3 i 4 lat.

 

 

  Żłobek funkcjonuje przez cały rok,nie mamy przerwy wakacyjnej.

 

  Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 06.00 do 17.00.

 

   Żłobek nie pracuje w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Formalności związane z przyjęciem dziecka do żłobka załatwia się u Dyrektora Żłobka.

 

  Przed przyjęciem dziecka do żłobka zapraszamy  rodziców dziecka na spotkanie podczas którego:

 

          -   rozmawiamy o rozwoju dziecka, jego potrzebach opiekuńczych i żywieniowych,

 

          -   podpisujemy umowę (  związku ze zmianą wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach,dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska przy podpisaniu umowy niezbędna jest obecność obydwojga rodziców).

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.16r., Nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie "RODO" przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska.

 

          Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Agataa Karasewicz.

 

Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,  w  następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej : iod.misiakowo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

            2. Celem zbierania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

 

 


Wytworzył:2018-06-22
Udostępnił:2018-06-22 05:43:25
Zmodyfikował:Anna Bujas2021-05-05 12:43:11
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )