Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
Z ŻYCIA ŻŁOBKA
ZAJĘCIA OTWARTE
Archiwum


ZAPISY DO ŻŁOBKA

 

 

 

Dla usprawnienia procesu rekrutacji w żłobkach miejskich dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska  został uruchomiony system rekrutacji elektronicznej .

 

Platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu dziecka do żłobków miejskich umożliwia składanie wniosków w trybie całorocznym, jednocześnie porządkując wnioski zgodnie z datą złożenia wniosku oraz kryteriami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zmiana formy zapisów z tradycyjnej - papierowej na elektroniczną daje rodzicom możliwość składania wniosku przez internet z dowolnego miejsca.

 

Zapisy odbywają się przez cały rok natomiast nabór na wolne miejsce w żłobku będzie się odbywał w miarę zwalniania się miejsc .

 

 

 

Rodzice dzieci, którzy otrzymają wiadomość mailową z systemu Vulcan z komunikatem o wstępnym przyjęciu kandydata do żłobka zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu ze żłobkiem w celu ustalenia terminu dostarczenia następujących dokumentów:

 

1. wygenerowany z systemu ,wydrukowany i podpisany wniosek;

 

2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zaznaczonych we wniosku – zatrudnienie, naukę w systemie dziennym, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka status rodziny wielodzietnej.

 

Jednocześnie przypominamy że jeśli dokumenty nie potwierdzą danych zaznaczonych we wniosku przyjmuje się, że dane kryterium nie jest spełnione a wniosek podlega obowiązkowej aktualizacji przez rodzica. Jeśli po aktualizacji wniosek nie otrzymał najwyższej liczby punktów, dziecko nie zostaje przyjęte do żłobka. W przypadku braku kontaktu ze żłobkiem i niedostarczenie dokumentów w powyższym terminie wniosek otrzymuje „status nieważny” i nie podlega rozpatrzeniu.

 

 

  • Zapisów można dokonywać poprzez elektroniczny system naboru

 

            https://zlobki.vulcan.net.pl/rudaslaska/

            

  • Po zakończonym procesie zapisu w systemie prosimy nie drukować wniosków. Wnioski drukujemy dopiero przed przyjęciem dziecka do żłobka.


 

 

Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem zapisów elektronicznych do żłobków miejskich" dostępnym w "Plikach do pobrania" na stronie logowania.

UWAGA!!! 

prosimy o zwrócenie uwagi na § 2, ust. 14 Regulaminu - wnioski nie przedłużane co 3 miesiące są usuwane z systemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )