Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
KALENDARIUM
WYDARZENIA
KLUB KREATYWNEGO MISIAKA
KUCHCIKOWO
MISIAKOWY FITNESS KLUB
Grupa I i II
Grupa III
Grupa IV
Archiwum Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca

 

 

Mój tata jest NAJLEPSZY na świecie. Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie.

 

Z tatą od rana już majsterkuje,

 

czytam, rozmawiam dla mamy gotuję.

 

Z tatą najchętniej też w piłkę gram ,

 

przy tacie zawsze dobry humor mam.

 

Z tatą nad jeziorem sobie siedzimy

 

i na nasze wędki, ryby łowimy.

 

Z tatą szczyty gór zdobywamy,

 

wiele radości z tego mamy.

 

Z tatą odkrywam cały nasz świat.

 

Żyj mi tatusiu, żyj mi ze sto lat.

                                                    M.Czoik-Nowicka

 

 

 

 

 

     

 Szanowni Rodzice  09 czerwca 2020r.

 

W związku z aktualizacją wytycznych GIS żłobek udostępnia dodatkowe 10 miejsc opieki.

O wolnych miejscach poinformowano rodziców których dzieci brały  udział w losowaniu 26 maja ,ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie zostały objęte opieką

lub zrezygnowali z miejsca w żłobku na rzecz innych bardziej potrzebujących miejsca i opieki  w tamtym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA

 

DZIECKO - urocza istota, która uczy się/ rozwija, dzięki swoim rodzicom/ opiekunom.

Wzbudza skrajne emocje, od łez z radości po łzy smutku...

Ucząca rodzica/ opiekuna cierpliwości i pogodzenia się ze szczerością wypowiedzi

( co w świecie dorosłych jest rzadkością).

Zadające mnóstwo pytań lub milczące, by zachować swoje sekrety tylko dla siebie.

Mające prawo do RADOŚCI, SMUTKU, SPOKOJU I ZŁOŚCI. MAJĄCE PRAWO DO SZCZĘŚCIA !

 

                                                                         :) PORTRET DZIELNEGO MISIAKA

 

Misiak nie zna słowa nuda.

Wszystko zawsze Mu się uda.

Rano zęby dzielnie myje,

ręce, buzię no i szyję.

Kremem też się posmaruje,

włosy dzielnie wyszczotkuje.

I do żłobka chętnie gna,

gdzie pyszne śniadanie czeka.

Po śniadaniu toaleta, każdy pędzi jak rakieta,

bo zabawy czas nadchodzi,

Misiak dzielnie w parze chodzi.

I ćwiczenia naśladuje,

tańczy, śpiewa i rysuje.

Drugie śniadanie zajada - to owocowa biesiada.

Potem Misiak świat poznaje,

pytań wiele już zadaje.

Wszystkim się interesuje,

na podwórku spaceruje.

Myje ręce przed obiadem,

dla kolegów jest przykładem.

A gdy wszystko już zjedzone,

oczy bardzo są zmęczone.

Misiak sobie odpoczywa,

nowych sił znowu nabywa.

Podwieczorek pałaszuje

i do domu się szykuje.

Zawsze mówi do widzenia

do miłego zobaczenia :)

 

 

 

 

 

 

                                                              

     

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego Misiakowo w Rudzie Śląskiej informuje, że Rekrutacja główna – na miesiąc wrzesień – będzie przeprowadzona po zakończeniu przez placówkę , pracy w trybie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Ten sposób funkcjonowania sprawia, że możemy objąć opieką niewielką (w porównaniu do pracy

w normalnych warunkach) grupę dzieci. Nie można przewidzieć, na ten moment, jak długo utrzyma się taki stan rzeczy.

O terminie rozpoczęcia rekrutacji poinformujemy zwyczajowo na naszej  stronie internetowej.

                                                                                                                               28.05.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                Dnia 27 maja wznowiliśmy działalność opiekuńczą

 

                   W okresie obowiązywania wytycznych GIS  opiekujemy się naszymi Misiakami

 

                                                              w godzinach od 07.00 - 15.00.

 

 

 

 

 

 

                                                                                Szanowni Rodzice 25.05.2020r.

 


Informujemy, że Żłobek wznawia swoją działalność, w trudnych warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego, od dnia 27 maja 2020.

 

W związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy i opieki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, czas pracy żłobka zostaje skrócony. Żłobek będzie czynny, w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dzieci zostaną podzielone na mniejsze grupy, w przypisanych im salach opieki, z przyporządkowanym zespołem opiekunów.

 

Zmieniają się również zasady przebywania w budynku oraz szatni . Prosimy ściśle stosować się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.

 

Informujemy, że rodzic może przebywać w budynku wyłącznie w maseczce osłaniającej usta i nos, jest zobowiązany dezynfekować ręce oraz bezwzględnie zachowywać odległość 2 metrów od innych osób.

 

Prosimy o dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przed wyjściem z domu, ponieważ temperatura ciała powyżej 37 ° C, uniemożliwia jego przyjęcie do placówki (Wytyczne GIS).

 

Żłobek w okresie obowiązywania wytycznych GIS dysponuje 13 miejscami dla dzieci.

 

Po dokonanym rozeznaniu potrzeb opieki dla dzieci na podstawie złożonych przez Państwa wniosków 7 dzieci zostaje objętych opieka na podstawie kryteriów pierszeństwa.

 

W związku z tym,że ilość wolnych miejsc dla dzieci jest mniejsza od liczby dzieci które należy objąć opieką zgodnie z przekazaną Państwu informacją zostanie zastosowana procedura losowania.

 

Losowanie odbędzie się we wtorek 26 maja br. o godzinie 16.00 w Misiakowie na które zapraszamy rodziców którzy w przesłanych wnioskach zaznaczyli potrzebę opieki od maja.

 

Jeśli zmieniła się Państwa sytuacja dot. konieczności opieki nad dzieckiem zapraszam do pilnego kontaktu.

 

 

Rodzice dzieci które zostaną objęte opieką od 27 maja zobowiązani są do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w żłobku w czasie wzmożonego reżimu sanitarnego a które zostały zamieszczone poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Szanowni Rodzice 25.05.2020

 

 

            Zapraszam do zapoznania się z procedurami które będą obowiązywać w żłobku po wznowieniu działalności opiekuńczej.

                         Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 04 maja 2020r.

                                                                                    Procedury u dołu strony.

 

 

 

 

                                                  Szanowni Rodzice 19.05.2020

 

 

                                        Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska żłobki miejskie  pozostają zamknięte do odwołania.

 

 

 

                                                     Szanowni Rodzice 15.05.2020

 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 4 maja 2020, w okresie trwającej pandemii COVID-19 i związanego z tym wzmożonego reżimu sanitarnego, żłobek nie może objąć opieką wszystkich osób, które do tej pory były nią objęte. Spoczywa na nas obowiązek wyłonienia grupy najbardziej potrzebujących rodziców, gdzie na podstawie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, któremu podlegają żłobki, pierwszeństwo we wznowieniu opieki przez żłobek, mają pracownicy systemu ochrony zdrowia i służb mundurowych oraz pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

Dla właściwej oceny sytuacji oraz precyzyjnego określenia Państwa aktualnych potrzeb w tym zakresie, prosimy o wypełnienie przesłanego formularza, podpisanie przez oboje rodziców, we wskazanych miejscach oraz odesłanie mailem, skanu dokumentu lub jego dostarczenie bezpośrednio do placówki w nieprzekraczalnym terminie 18 maja br.,

do godziny 10.00.

W czasie pandemii żłobek pełni dyżury od godziny 08.00.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Wniosku i złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach. 

 

Ze względu na presję czasową, w przypadku, w którym nie złożą Państwo Wniosku o ponowne objęcie opieką we wskazanym terminie, Wasza kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

 

Druki wniosków zostały wysłane na Państwa adresy mailowe. Oprócz "Odebrane" proszę sprawdzać również skrzynkę "SPAM"

 

 

 

 

           Szanowni Rodzice  aktualizacja 05.05.2020 

 

Z powodu trwającego stanu epidemii koronawirusa żłobki pozostaną zamknięte do 22 maja br.

 

Pismo Prezydenta Miasta u dołu strony.

 

 

 

         Szanowni Rodzice  aktualizacja 04.05.2020

 

Informujemy, że w dniu 30.04.2020 r. Rada Miasta Ruda Śląska na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę,

na mocy której za okres zawieszenia działalności żłobka opłata miesięczna za pobyt dziecka nie będzie naliczana.

Nadpłata za okres zawieszenia będzie rozliczona w kolejnych miesiącach realizacji umowy.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

                  Szanowni Rodzice  aktualizacja 04.05.2020

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi wydanymi 29 kwietnia i 30 kwietnia przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Rodziny,Pracy

i Polityki Społecznej dla żłobków na podstawie których mają funkcjonować po wznowieniu działalności.

Oba dokumenty u dołu strony.

 

W dniu 05 maja otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Sanitarnego zaktualizowane wytyczne dot.organizowania opieki w żłobku.

Dokument u dołu strony.

 

 

 

            Szanowni Rodzice  aktualizacja 30.04.2020  

 

 

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska,żłobki miejskie

nie wznowią działalności od 06 maja br.

O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować drogą mailową lub telefoniczną.   

 

               Szanowni Rodzice  aktualizacja 27.04.2020

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020r. czasowe ograniczenie funkcjonowania żłobków obowiązuje do 03 maja 2020r.

 

Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia u dołu strony.

 

 

Drodzy Rodzice  17.04.2020

 

 

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.

 

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19

 

 

 

                 Szanowni Rodzice   aktualizacja 09.04.2020 

 

 

 

  Na podstawie Polecenia nr 58/2020 Wojewody Ślaskiego

przedłużono zamknięcie żłobków do 24 kwietnia br.

 

Polecenie nr 58/2020 Wojewody Ślaskiego u dołu strony.

 

 

 

 

 

                  Szanowni Rodzice   aktualizacja 26.03.2020

       

    Na podstawie Polecenia nr 40/2020 Wojewody Ślaskiego żłobki są zamknięte

 

od 26 marca do 10 kwietnia 2020r.

                                             Polecenie nr 40/2020 Wojewody Ślaskiego u dołu strony.

 

 

                         O terminie ponownego uruchomienia placówki zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi,które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronowirusa w Polsce, Żłobek zawiesza bezpośrednią obsługę mieszkańców do odwołania.

Wszystkie sprawy  prosimy załatwiać:

drogą  elektroniczną     zlobekmisiakowo@interia.pl

lub telefonicznie     32/34-00-175

 

       

   

                                                                                               Drodzy rodzice

 

                                                 Na podstawie pisma Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 marca 2020r.

 

                                                                   żłobek jest zamknięty od 12 marca br. do odwołania.

 

                                                                                    Pismo Prezydenta Miasta u dołu strony.

 

                                         O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco telefonicznie lub drogą mailową.

 

                                                                             **************************

 

                                                W celu kontaktu ze żłobkiem zapraszam do wysyłania wiadomości droga elektroniczną

   

                                                                                         zlobekmisiakowo@interia.pl

 

 

     

                                                                                        **********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podobny obrazej

 

 

 

 

CZY WIESZ,ŻE .................

 

DZIECKO UŚMIECHA SIĘ ŚREDNIO 400 RAZY W CIĄGU DNIA,

 

A DOROSŁY 17 RAZY

 

POPSUJ STATYSTYKI

 

-UŚMIECHNIJ SIĘ TERAZ!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury postępowania w Żłobku Miejskim "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej w czasie obowiązywania wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 04 maja 2020r. z póż.zm.

opis dokumentutypdata

Procedura przyjęcia dziecka do żłobka

pdf25-05-2020[ Pobierz ]
156 kB

Procedura bezpieczeństwa-zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego Misiakowo w Rudzie Śląskiej w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem sars-cov-19

pdf25-05-2020[ Pobierz ]
471 kB

Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Żłobku Miejskim Misiakowo w Rudzie Śląskiej w czasie panowania epidemii covid-19

pdf25-05-2020[ Pobierz ]
126 kB

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci objętych opieką Żłobka Miejskiego Misiakowo w Rudzie Śląskiej.

pdf25-05-2020[ Pobierz ]
59 kB

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr ŻMM-D.021.10.2020r. z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Żłobku Miejskim"Misiakowo"w Rudzie Śląskiej

pdf08-07-2020[ Pobierz ]
44 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-05-25
Udostępnił:Anna Bujas2020-05-25 14:19:02
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-07-08 14:02:42
opis dokumentutypdata

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr ŻMM-D.021.10.2020r. z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Żłobku Miejskim"Misiakowo"w Rudzie Śląskiej

pdf23-06-2020[ Pobierz ]
54 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-06-23
Udostępnił:Anna Bujas2020-06-23 13:01:11
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-06-23 13:14:33
opis dokumentutypdata

Pismo Prezydenta Miasta Ruda Ślaska

pdf06-05-2020[ Pobierz ]
173 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-05-06
Udostępnił:Anna Bujas2020-05-06 17:54:26
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-05-06 17:56:02
opis dokumentutypdata

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja - pierwsza aktualizacja.

pdf05-05-2020[ Pobierz ]
3 371 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-05-05
Udostępnił:Anna Bujas2020-05-05 10:01:38
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-05-05 10:08:13
opis dokumentutypdata

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia br.

pdf04-05-2020[ Pobierz ]
2 528 kB

Wytyczne Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.

pdf04-05-2020[ Pobierz ]
1 221 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-05-04
Udostępnił:Anna Bujas2020-05-04 21:38:17
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-05-05 10:06:19
opis dokumentutypdata

Rozporządzenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020r.

pdf28-04-2020[ Pobierz ]
137 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-04-28
Udostępnił:Anna Bujas2020-04-28 13:11:43
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-04-28 13:15:47
opis dokumentutypdata

Polecenie nr 58/2020 Wojewody Śląskiego

pdf17-04-2020[ Pobierz ]
248 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-04-17
Udostępnił:Anna Bujas2020-04-17 12:07:03
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-04-17 12:08:23
opis dokumentutypdata

Polecenie nr 40/2020 Wojewody Śląskiego

jpg26-03-2020[ Pobierz ]
116 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-03-26
Udostępnił:Anna Bujas2020-03-26 15:57:24
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-03-26 16:12:33

            

opis dokumentutypdata

Pismo Prezydenta Miasta Ruda Śląska

jpg20-03-2020[ Pobierz ]
2 146 kB

Wytworzył:Anna Bujas2020-03-20
Udostępnił:Anna Bujas2020-03-20 10:15:00
Zmodyfikował:Anna Bujas2020-03-20 10:51:25
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )