Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
KALENDARIUM
WYDARZENIA
KLUB KREATYWNEGO MISIAKA
KUCHCIKOWO
MISIAKOWY FITNESS KLUB
Grupa I i II
Grupa III
Grupa IV
Archiwum


ODPŁATNOŚĆ

 

Na podstawie uchwały NR PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015r w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

 

 

odpłatność  składa się z:

 

 

1. Opłaty stałej w wysokości 270 zł (tj.12% minimalnego wynagrodzenia za pracę)

    nie podlega odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka

 

2. Opłaty za wyżywienie w wysokości 5,80* za każdy dzień pobytu w żłobku

    W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłaty następuje w  formie odliczeń od należności w następnym miesiącu.

 

3. Opłaty w wysokości 20zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki przekraczającą 10 godzin dziennie.

 

*Dla dzieci ze specjalną dietą oraz dla dzieci do 1 r.ż. wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest indywidualnie i nie może przekroczyć kwoty 8,00zł za każdy dzień pobytu

 

 

  • Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność z góry za dany miesiąc

 

  • Odpłatność należy regulować w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto żłobka

 

  • W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa za pierwsze dziecko opłata stała wynosi 100% za każde następne
    50% wysokości opłaty stałej

 

  • Całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty stałej dotyczy rodziców/opiekunów prawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,świadczeń rodzinnych i programu "Rudzkiej Karty Rodziny 3+"

 

U dołu strony tekst uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     WZÓR PRZELEWU

 

   ING BANK ŚLĄSKI

   NR KONTA   05 1050 1214 1000 0023 6143 7664

 

 

   Tytuł przelewu: opłata za pobyt dziecka

                               w żłobku za m-c ............

 

                               imię i nazwisko dziecka ......................

 

 

 

 

 

 

Uchwała NR PR.0007.95.2015
opis dokumentutypdata

Uchwała NR PR.0007.95.2015 o w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

pdf19-05-2015[ Pobierz ]
47 kB

Wytworzył:2015-05-19
Udostępnił:2015-05-19 13:05:44
Zmodyfikował:2015-05-19 13:34:29
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )