Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
KALENDARIUM
WYDARZENIA
KLUB KREATYWNEGO MISIAKA
KUCHCIKOWO
MISIAKOWY FITNESS KLUB
Grupa I i II
Grupa III
Grupa IV
Archiwum


 

 

!!!!!!!!!!!!!   NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W ŻŁOBKU

 

       W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku należy zgłosić ją telefonicznie lub osobiście do godz. 8.00 z podaniem przyczyny nieobecności.

 

            Po każdej nieobecności spowodowanej chorobą dziecka, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )