Żłobek Miejski

"MISIAKOWO"

w Rudzie Śląskiej

 

STRONA BIP
PRACA/REKRUTACJA
INFORMACJE
INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA
KALENDARIUM
WYDARZENIA
KLUB KREATYWNEGO MISIAKA
KUCHCIKOWO
MISIAKOWY FITNESS KLUB
Grupa I i II
Grupa III
Grupa IV
Archiwum


 

 

 

 • "Misiakowo" to Żłobek Miejski, w którym doświadczony, wykwalifikowany personel sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - w którym dziecko ukończy

        4 rok życia.

 

 • "Misiakowo" oferuje 45 miejsc dla dzieci z podziałem na następujące grupy wiekowe:

 

 1. Oddział I        "Maluchy"                5 miejsc -    dzieci od 20 tyg do 12 m-ca życia
 2. Oddział II       "Młodszaki"            10 miejsc -    dzieci od   1 r.ż  do  2 r. ż
 3. Oddział III      "Średniaki"             15 miejsc -    dzieci w wieku 2 lat
 4. Oddział IV      "Starszaki"             15 miejsc -    dzieci w wieku 3 i 4 lat

 

 • Formalności związane z przyjęciem dziecka do żłobka załatwia się u Dyrektora Żłobka.
 • W związku ze zmianą wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach,dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska przy podpisaniu umowy niezbędna jest obecność obydwojga rodziców.

 

 • Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17.00
 • Żłobek nie pracuje w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy

    

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.16r., Nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie "RODO" przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelna 35, 41-700 Ruda Śląska.

 

          Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Agnieszka Karasewicz.

 

          Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z    

          ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej : zlobekmisiakowo@interia.pl lub pisemnie na

          adres siedziby Administratora.

 

      2. Celem zbierania danych jest zawarcie oraz realizacja umowy o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

 

 


Wytworzył:2018-06-22
Udostępnił:2018-06-22 05:43:25
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )